Wim Thijssen – Lezingen en cursussen

Pensioen Advocaten

2014

Pensioenprocesrecht
Onderdeel van de post academische leergang Pensioenrecht
van de Vrije Universiteit te Amsterdam
11 februari 2014


2013

Scheidingsperikelen
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht, VU Law Academy
9 oktober 2013
Artikel downloaden

Pensioenwetgeving
Onderdeel juridisch van de post academische opleiding voor
Pensioen Executives van de Erasmus School of Economics
5 september 2013

Pensioenprocesrecht
Onderdeel van de post academische leergang Pensioenrecht
van de Vrije Universiteit te Amsterdam
12 februari 2013


2012

Pensioen en scheiding
Inleiding tijdens het Expert Program Pensioen en Scheiding van
Monica Swalef Pensioen Consultancy BV
5 april 2012

Het wijzigen van de pensioenregeling
Presentatie tijdens bijeenkomst Delta Lloyd Pensioenen
21 juni 2012

Pensioenwetgeving
Onderdeel juridisch van de post academische opleiding voor
Pensioen Executives van de Erasmus School of Economics
6 september 2012


2011

Rechtspraak 2010 en Pensioen & overgang van onderneming
Lezingen tijdens de Pensioenupdatedagen, Pensioen & Planning Nederland
1, 2, 3, 17 maart en 14 juni 2011

Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht, VU Law Academy
22 maart 2011

Pensioen en echtscheiding
Inleiding tijdens de studiedag van de Samenwerkende PensioenAdviseurs
8 juni 2011

Pensioen en echtscheiding
Lezing tijdens Congresdag RAiA RMiA – Pensioenactualiteiten
12 oktober 2011


2010

Pensioen en echtscheiding
Lezing tijdens Congresdag RAiA RMiA – Pensioenactualiteiten
19 mei 2010

Administratieve fouten in het pensioenrecht
Docentschap Academie voor de Rechtspraktijk
21 mei 2010

Multi-OPF
Inleiding tijdens het Expert Program Multi-OPF van Monica Swalef Pensioen Consultancy BV
16 september 2010

Overgang onderneming
Inleiding tijdens het Expert Program Overgang onderneming van Monica Swalef Pensioen Consultancy BV
28 oktober 2010


2009

DGA en pensioen, de pensioenovereenkomst en pensioen en faillissement
Studiedag Samenwerkende PensioenAdviseurs
8 april 2009

Individuele pensioenvoorzieningen in Nederland
Lezing tijdens het IPEBLA-congres in Athene
mei 2009
Artikel downloaden


2008

De Pensioenwet
In company cursus voor Banning Advocaten
27 november en 11 december 2008


2007

Pensioenprocesrecht
In company cursus voor de Stichting Rechtsbijstand
15 februari 2007

De Pensioenwet
Lezing voor de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten
29 maart 2007

De drie partijen verhouding bij aanvullende pensioenen
Gastcollege aan de Universiteit van Tilburg, Faculteit Rechtsgeleerdheid
17 oktober 2007

De Pensioenwet
In-company lezing voor Ploum Lodder Princen
28 oktober 2007

De Pensioenwet
In-company cursus pensioenrecht voor de vakgroep Arbeidsrecht van AKD Prinsen Van Wijmen
29 oktober 2007

Pensioen verzekerd? Dat dacht U!
Lezing tijdens studiebijeenkomst “Pensioen in de jaarrekening” van het Nederlands Pensioenbureau
22 november 2007


2005

Aansprakelijkheid voor informatievoorziening
Lezing tijdens Jaarcongres “Pensioencommunicatie” van Euroforum
30 november 2005

Aansprakelijkheid, informatieplichten en onderzoeksplichten in het pensioenrecht
Lezing tijdens studiebijeenkomst “Pensioenwet”, Stichting Kring van Pensioen-Specialisten
15 december 2005


2004

Pensioencursus
In company cursus DLA SchutGrosheide (thans DLA Piper)
25 maart 2004

Juridische afdwingbaarheid van indexering
Lezing tijdens studiemiddag Stichting Kring van Pensioen-Specialisten
8 juli 2004


2003

Pensioenrecht
In company cursus bij Allen & Overy
3 en 24 april, 6 en 20 mei 2003

Pensioenrechtelijke aspecten van overnames
In company cursus bij Freshfields Bruckhaus Deringer
10 juni 2003

Arbeidsrecht in het kader van desinvesteren, de pensioenrechtelijke aspecten
Lezing tijdens studiedag “Arbeidsrecht in het kader van desinvesteren”, Kluwer
18 september 2003

Beschikbare premie en streefregelingen, gelijke behandeling en keuzemogelijkheden
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht 4, Post Academisch Onderwijs Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, samen met
A.J. van de Griend
19 november 2003

Fiscale Pensioenactualiteiten
In company lezing bij Interpolis, samen met A.J. van de Griend
1 december 2003


2002

Het verzekeren van arbeidsongeschiktheidsrisico
Lezing voor de Stichting Kring van Pensioen-Specialisten
13 mei 2002

Beschikbare premieregelingen en hybride regelingen
Lezing tijdens seminar “Pensioenactualiteiten”, Kluwer
6 juni 2002

Beschikbare premieregelingen en hybride regelingen
Lezing tijdens Pensioencongres, Bureau D & O
10 juni 2002

Pensioen bij overnames
Onderdeel van de Postacademische Leergang Ondernemingsrecht van het Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk van de Erasmus Universiteit Rotterdam
26 september 2002

Actualiteiten Pensioenrecht
Onderdeel van het Juridisch Postacademisch Onderwijs van het Opleidingcentrum voor Recht en Praktijk van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 29 oktober 2002, samen met A.J. van de Griend

Aansprakelijkheid van pensioenuitvoerders
Keuzethema tijdens Jaarcongres “Pensioenen 2002”, Kluwer/Pensioen Magazine
31 oktober 2002

Pensioenrechtelijke aspecten
Onderdeel van de cursus “Arbeidsrecht in overnames” van Kluwer
7 november 2002


2001

Pensioenrechtelijke aspecten
Onderdeel van de cursus “Arbeidsrecht in overnames”, Kluwer
30 januari, 25 april en 11 december 2001


2000

Pensioen en fusie
Onderdeel van de Postacademische Leergang Ondernemingsrecht van het Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk van de Erasmus Universiteit Rotterdam
16 maart 2000

Wijzigen van pensioenregelingen
In company lezing bij Consultas te Zwolle
10 april 2000

Pensioenverevening
Onderdeel van de cursus echtscheidingsbemiddeling van de VAS (Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars)
19 april 2000

“Vrije Reserves”
Lezing voor de Stichting Kring van Pensioen-Specialisten
10 mei 2000

Pensioenrechtelijke aspecten
Onderdeel van de cursus “Arbeidsrecht in overnames”, Kluwer
16 november 2000


1998

Pensioenschade bij ontslag
Cursus in samenwerking met De Voogd Van der Heide & Partners
26 maart 1998

Artikel 2b PSW, Het recht op uitruil
Lezing tijdens NVA-studiemiddag georganiseerd door de NVA “Er is nog
veel werk aan de winkel in pensioenland”, 12 mei 1998
(zie voor verslag Reflector 1998, nr. 5, blz. 30-32)
Artikel downloaden

Kernbepalingen uit de Pensioen- en spaarfondsenwet
Cursus in samenwerking met de Stichting Pensioenopleidingen,
8 en 15 juni 1998

Pensioenschade bij ontslag
Cursus in samenwerking met De Voogd Van der Heide & Partners
30 juni 1998

Pensioenschade bij ontslag
Lezing bij AMEV Levensverzekering NV
11 november 1998

1997

Pensioen bij fusies en overnames
Lezing voor de sectie Ondernemings­recht bij Nauta Dutilh
8 januari 1997

Pensioenschade bij ontslag
Lezing in samenwerking met Dullemond & Oosterbaan
14 januari 1997

Kernbepalingen uit de Pensioen- en spaarfondsenwet
Cursus in samenwer­king met de Stichting Pensioenopleidingen
21 januari 1997

Kernbepalingen in de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds etc.
Cursus in samenwerking met de Stichting Pensioenopleidingen
28 januari 1997

Capita Selecta Pensioenrecht (pensioen bij ontslag en scheiding)
Cursus in samenwerking met de Stichting Pensioenopleidingen
4 februari 1997

Pensioenverevening
Lunchcyclus notariaat, cursus in samenwerking met het Bureau PAO van de Erasmus Universiteit Rotterdam
18 februari 1997

Pensioenrecht binnen de advocatuur
Lezing voor de “Jonge Balie” Rotterdam
15 mei 1997

De Wet van Boxtel
Dagvoorzitter van een studiemiddag georganiseerd door de Stichting Kring Van Pensioen-Specialisten
16 mei 1997

Korte Inleiding Pensioenrecht
Lezing ten behoeve van Nauta Dutilh
16 september, 1 en 15 oktober 1997

Kernbepalingen uit de Pensioen- en spaarfondsenwet
Cursus in samenwerking met de Stichting Pensioenopleidingen

Kernbepalingen uit de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds etc.
Cursus in samenwerking met de Stichting Pensioenopleidin­gen
30 september 1997

Uitruil (artikel 2b PSW)
Cursus in samenwerking met Dullemond & Oosterbaan,
20 oktober, 11 november
1 en 2 december 1997

Pensioen bij ontslag en echtscheiding
Cursus in samenwerking met de Stichting Pensioenopleidingen
4 november 1997

1996

Pensioenschade bij ontslag
Cursus voor de Orde van Advocaten in samenwerking met De Voogd Van der Heide & Partners
21 maart 1996

Pensioenverevening
Cursus voor de Orde van Advocaten in samenwerking met De Voogd Van der Heide & Partners
28 maart 1996

Pensioenactualiteiten
PAO-cursus voor de Erasmus Universiteit van Rotterdam (PSW/Pensioenvereve­ning/Gelijke behandeling van mannen en vrouwen)
21 en 28 maart 1996

De Algemene nabestaandenwet
Lezing voor cliënten van Financieel Adviesbureau Lanfermeijer & Partners
29 maart 1996

Expatriates & Inpatriates
Kluwer Opleidingen, 3 april 1996; herhaald 8 oktober 1996

De Algemene nabestaandenwet: een nieuwe vorm van pensioenbreuk
Voordracht voor het congres “De Algemene nabestaandenwet
per 1 juli 1996” (Nederlands Studiecentrum)
17 juni 1996

Juridische aspecten van het pensioen
Onderdeel van de praktijkcursus “Pensioen speciaal voor advocatuur en notariaat” (Kluwer)
20 juni 1996

Voldoet de situatie van de Nederlandse pensioen- en verzekeringsmarkt aan de Europese wetgeving?
Lezing voor het door het Institute for International Research georganiseerde seminar “Marktwerking en flexibilisering voor pensioenfondsen en levensverzekeraars”
25 juni 1996

Pensioen in het kader van arbeidsrecht
Onderdeel van de praktijkcursus “Pensioen speciaal voor advocatuur en notariaat” (Kluwer)
27 juni 1996

Pensioenschade bij ontslag
Workshop in samenwerking met Dullemond & Oosterbaan, 2 juli 1996 (besproken in verzekeringsmagazine VVP van 7 augustus 1996,
blz. 63); herhaald op 15 oktober 1996

Pensioen in het kader van familierecht
Onderdeel van de praktijkcursus “Pensioen speciaal voor advocatuur en notariaat” (Kluwer)
4 juli 1996

Bevoegdheden van de ondernemingsraad met betrekking tot pensioen
Onderdeel van de cursus “Pensioen & OR” (Kluwer)
5 november 1996

Pensioenschade bij ontslag
Lezing voor de VRAA (Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten)
14 november 1996

Pensioenschade bij ontslag
“Najaarscollege” ten behoeve van Beijer Adviesgroep
28 november 1996

Kernbepalingen uit de Pensioen- en spaarfondsenwet, gelijke behandeling van mannen en vrouwen in aanvullende pensioenregelingen en Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Ten behoeve van de cursus “Pensioen en het familierecht” (Kluwer)
28 november 1996

De gevolgen van fusie voor pensioenrechten
Blokcursus “Overnames”, permanente opleiding Nauta Dutilh
13 december 1996


1995

Verzekerd beleggen: fiscale aspecten van unit linked verzekeringen
Lezing voor Legal & General
3, 5 en 6 april 1995
Artikel downloaden

Van verrekening naar verevening van pensioenrechten bij scheiding
Informatiemiddag echtscheiding 1995 door Dullemond & Oosterbaan
12 april 1995

Pensioen bij faillissement en fusie
Onderdeel van de pensioencursus van de Stichting Pensioen Opleidingen, Kluwer 9 mei 1995

Pensioenactualiteiten
Lezing voor Netlaw (een samenwerkingsverband van kleinere advocatenkantoren op het gebied van arbeidsrecht)
18 mei 1995

Afbakeningsproblematiek en verplichte deelneming aan bedrijfs- en pensioenfondsen
Studiedag “Flexibele pensioenregelingen in de praktijk”, International Management Forum
26 september 1995

Pensioenen en buitenlandse arbeid
Cursus Expatriates & Inpatriates; fiscale-, pensioen- en sociale zekerheidsregels, Kluwer
14 juni en 17 oktober 1995

Uitvoering van pensioenverevening in de praktijk
Studiedag “Familierecht in beweging”, Vermande
21 juni 1995

Pensioenbreuk, Pensioen en Fusie en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in aanvullende pensioenregelingen
In company lezing bij Godwins Nederland te Rotterdam
22 juni 1995

Fusies en overnames
Studiemiddag van de Stichting Kring van Pensioen-Specialisten
19 september 1995

Het wijzigen van pensioenregelingen op basis van het rapport van de Commissie Witteveen
Lezing voor het seminar “Ingrijpende versoepeling pensioenregels” van Kluwer Opleidingen
1 november 1995

Verzekerd beleggen: Fiscale en juridische valkuilen
Lezing voor Financieel Adviesbureau Lanfermeyer & Partners
15 november en 1 december 1995

Europees Mededingingsrecht: Maken bedrijfspensioenfondsen misbruik van hun machtspositie?
Lezing voor het seminar “Commissie Witteveen” van het Institute for International Research
6 november 1995

1994

Pensioenactualiteiten
In company lezing voor Schut & Grosheide advocaten te Amsterdam
10 januari 1994

Terreinafbakening levensverzekeraars en pensioenfondsen
Lezing voor de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Assurantiën en Assurantie-adviseurs, 29 april 1994 (zie voor een verslag Reflector 1994, nr. 5, blz. 4, 15-16, Verzekeringsmagazine VVP 11 mei 1994, blz. 8-9 en Jaarverslag NVA over 1994, blz. 47)
Artikel downloaden
Artikel downloaden

De gevolgen van faillissement voor pensioen
Spitsuurstudie “Pensioen bij fusies, overnames en faillissementen”, Kluwer
28 september 1994

Juridische aspecten van de Wet verevening pensioenrechten bij Scheiding
Studiemiddag in samenwerking met De Voogd Van der Heide & Partners
12 oktober 1994

Van verrekening naar verevening van pensioenrechten bij scheiding
Studiedag “Nieuw echtscheidingsrecht”, Kluwer
15 december 1994 en 23 maart 1995

1993

De verwerking van pensioen en VUT-verplichtingen in de jaarrekening
In company lezing voor accountants bij Delta Lloyd te Den Haag
14 januari 1993

Pensioen en fusie
Verzekeringsmagazine VVP-studiemiddag “Pensioenactualiteiten”, 28 september 1993 (zie voor een verslag Verzekeringsmagazine VVP
13 oktober 1993, blz. 24-25)

1992

De nieuwe Algemene nabestaandenwet
Lezing voor de West-Brabantse Assurantie Club
16 januari 1992

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in aanvullende pensioenregelingen
Lezing voor de VVP-studiemiddag “Markt genoeg, maar waar zitten de gaten?”, 11 februari 1992 (zie voor een verslag Verzekeringsmagazine VVP 19 februari 1992, blz. 16-17)
Artikel downloaden

Pensioennota: aanzet voor een nieuwe pensioennorm?
Lezing voor het door het Institute for International Research georganiseerde seminar, 1992

Pensioenactualiteiten
Onderdeel van de cursus Actueel Arbeids­recht georganiseerd door Vermande studiedagen
31 maart en 1 april 1992

Deelneming in bedrijfspensioenfondsen: verplicht of niet-verplicht?
Lezing, 3 juni 1992 (zie bijdrage onder gelijkluidende titel in publicatie nr. 4 van de Vereniging voor Pensioenrecht)
Artikel downloaden

Pensioen en fusies
Lezing voor de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantieadviseurs, 11 juni 1992 (zie voor een verslag onder gelijkluidende titel Reflector 1992, nr. 7/8, blz. 8-10 en Het Verzekerings­ blad van 18 juni 1992, blz. 720-721)
Artikel downloaden

De vrouw en haar inkomen
Lezing voor de Stichting Plaatselijke Vrouwenraad Woerden
24 juni 1992

Pensioen en fusie
Lezing voor het door het Institute for International Research georganiseerde seminar “Pensioenontwikkelingen”
27 november 1992.

1991

Van pensioenverrekening naar pensioenverevening bij scheiding
Lezing voor de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantieadviseurs, 9 april 1991 (zie voor een verslag onder gelijkluidende titel Reflector 1991, nr. 4, blz. 42-43)
Artikel downloaden

1990

VUT-regelingen en de overgang van VUT-regelingen en pensioenregelingen naar een systeem van flexibele pensionering
Lezing voor de Utrechtse Provinciale Assurantie Club
12 november 1990