Wim Thijssen – Publicaties

Pensioen Advocaten

2017

Kroniek Pensioenrecht 2016
Advocatenblad 2017, nr. 3, blz. 69 – 76
Artikel downloaden

2016

Kroniek Pensioenrecht (Advocatenblad juni 2016)
Artikel downloaden

2015

Zekerstelling van uitkeringen door verzekeraars en pensioenfondsen

Vakblad Financiële Planning, september 2015, nr. 9, p. 2-7
Artikel downloaden

Kroniek Pensioenrecht 2013 – 2014

Advocatenblad/Kronieken 2015, nr. 1, blz. 3 – 9
Artikel downloaden

2014

Wie betaalt de rekening voor waardeoverdracht?
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2014/22
Artikel downloaden

Noot bij twee uitspraken van Hof Amsterdam 18 februari 2014
PJ 2014/134 en 135
Artikel downloaden

Pensioenkortingen door verzekeraars en pensioenfondsen
NJB 14 november 2014, afl. 39, p. 2764-2773
Artikel downloaden

Pensioen inzetbaar voor “wonen” en “zorg”
hoofdstuk 6 in Acht juridische analyses voor de toekomst van het Pensioenstelsel, uitgave Expertisecentrum Pensioenrecht VU, november 2014
Artikel downloaden

Noot bij Hof Amsterdam 15 januari 2014
PJ 2014/32
Artikel downloaden

Kroniek Pensioenrecht 2012 – 2013
Advocatenblad/Kronieken 2014, nr. 1, blz. 3 – 13
Artikel downloaden

Pensioenadvies bij einde uitvoeringsovereenkomst
VVP 4 februari 2014, blz. 20 en 21
Artikel downloaden

2013

Noot bij Rechtbank Amsterdam 28 augustus 2013
PJ 2013/172
Artikel downloaden

Pensioen (te)korten
Hoofdstuk 20 in Pensioenwet, analyse en commentaar, vierde geheel
herziene druk, juli 2013, blz. 915-950
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank ’s – Gravenhage 9 juli 2008
PJ 2013/128
Artikel downloaden

Noot bij Hof Arnhem 30 oktober 2012
PJ 2013/1
Artikel downloaden

Kroniek Pensioenrecht 2011 – 2012
Advocatenblad, Kronieken 2013, nr. 1, blz. 12 – 22
Artikel downloaden

2012

Kroniek Pensioenrecht 2010 – 2011
Advocatenblad 2012, nr. 3, blz. 30 – 38
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Utrecht 18 mei 2011
PJ 2012/120
Artikel downloaden

Pensioendeling in internationaal perspectief
EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2012
nr. 4, blz. 52 – 57
Artikel downloaden

Noot bij Commissie Gelijke Behandeling 15 december 2011
PJ2012/46
Artikel downloaden

2011

Noot bij Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 29 april 2011
PJ 2011/95
Artikel downloaden

Pensioenverrekening nader uitgewerkt
EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2011
nr. 4, blz. 59 – 63
Artikel downloaden

Kroniek Pensioenrecht 2009 – 2010
Advocatenblad 2011, nr. 3, blz. 20-29
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Rotterdam 15 juli 2010
PJ 2011/21
Artikel downloaden

Pensioenverrekening
EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2011
Nr. 1 blz. 9-13
Artikel downloaden

2010

Noot bij Rechtbank Amsterdam 22 september 2010
PJ 2010/198
Artikel downloaden

Pensioenverevening
EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2010
nr. 9, blz. 143-147
Artikel downloaden

Het pensioen van de dga bij scheiding
EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2010
nr. 6, blz. 99-102
Artikel downloaden

Pensioen en alimentatie
EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2010
nr. 4, blz. 62-66
Artikel downloaden

Kroniek pensioenrecht 2008 – 2009
Advocatenblad 2010, no. 1, blz. 18-26
Artikel downloaden

2009

Pensioenverweer: terug van weggeweest?
EB Tijdschrift voor scheidingsrecht 2009,
nr. 10, blz. 168-170
Artikel downloaden

Noot bij Hof Amsterdam 15 juli 2008
PJ 2009/68
Artikel downloaden

2008

Kroniek pensioenrecht 2007 – 2008
Advocatenblad 2008, nr. 15, blz. 652-660
Artikel downloaden

2007

Kroniek pensioenrecht 2005 – 2006
Advocatenblad 2007, nr. 3, blz. 92-101
Artikel downloaden

2006

Kostwinnersfranchise in aanvullende pensioenregelingen
Sociaal Recht 2006, nr. 7/8, blz. 244-247
Artikel downloaden

Alleenstaanden franchise in aanvullende pensioenregelingen
Sociaal Recht 2006, nr. 9, blz. 278-279
Artikel downloaden

2005

Pensioenrecht wel taai, niet saai
Advocatie.nl, 15 juni 2005
Artikel downloaden

Kroniek pensioenrecht 2004 – 2005 deel I 
Advocatenblad 2005, nr. 10, blz. 474-481
Artikel downloaden

Kroniek pensioenrecht 2004 – 2005 deel II
Advocatenblad 2005, nr. 11, blz. 474-483
Artikel downloaden

2004

Verzekeringsplicht voor recht op uitbetaling van ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen in eigen beheer?
EchtscheidingsBulletin 2004, afl. 6, blz. 90-92
Artikel downloaden

Uitzendkrachten en pensioenregelingen
Sociaal Recht 2004, nr. 6, blz. 247-249
Artikel downloaden

Afkoop prepensioen
Sociaal Recht 2004, nr. 10, blz. 355-357
Artikel downloaden

2003

Resterende rechtsvragen na Boon/Van Loon
EB Klassiek 2003, blz. 69-76
Artikel downloaden

Geen verval arbeidsongeschiktheidspensioen bij uitdiensttreding in referteperiode
Sociaal Recht 2003, nr. 9, blz. 288-290
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Utrecht 5 juni 2002
PJ 2003/13
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Amsterdam 27 februari 2002

PJ 2003/100
Artikel downloaden

2002

Wet Overgang van Onderneming aangescherpt voor pensioen
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2002, afl. 4, blz. 117-121
Artikel downloaden

Vooral de hybride regelingen kunnen problemen gaan geven
Pensioen Advies 2002, nr. 10, blz. 8-13
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Amsterdam 12 april 2000
PJ 2002/54
Artikel downloaden

Noot bij Hof ´s-Hertogenbosch 15 augustus 2002
PJ 2002/109
Artikel downloaden

2001

Pensioenrecht en advocatuur
Gids voor de Rechtenstudie en Juridische Beroepen 2001

Tijdstippen, termijnen en duurvereisten in de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding

Echtscheidingsbulletin 2001, nr. 3, blz. 41-43
Artikel downloaden

De markt voor vrijwillige pensioenvoorzieningen
Reflector 2001, nr. 7/8, blz. 33-36
Artikel downloaden

Interview met de pensioenrechtadvocaten mr. Blom
en mr. Thijssen, Van Blom en Thijssen Advocaten
in Nieuwegein
Balie Bulletin Utrecht, nr. 4, blz. 20-23
Artikel downloaden

Noot bij CRvB 2 augustus 2000
PJ 2001/3
Artikel downloaden

Noot bij CRvB 14 februari 2001
PJ 2001/49
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Maastricht 2 maart 2000
PJ 2001/82
Artikel downloaden

2000

Waardeoverdracht in de “nieuwe” PSW
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2000, afl. 3, blz. 45-49
Artikel downloaden

Van verplicht gesteld naar individueel pensioen
Het Verzekerings-Archief 2000, nr. 1/2, blz. 36-44
Artikel downloaden

Nogmaals: grensoverschrijdende pensioenverevening
Echtscheidingsbulletin 2000, nr. 9, blz. 1-4
Artikel downloaden

Noot bij CBB 4 juli 2000
PJ 2000/52 en 62
Artikel downloaden

1999

Grensoverschrijdende pensioenverevening
Echtscheidingsbulletin 1999, nr. 2, blz. 4-7
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank ´s-Hertogenbosch 13 november 1998
PJ 1999/1
Artikel downloaden

Noot bij HvJ EG 27 oktober 1998
PJ 1999/10
Artikel downloaden

Noot bij Hof ´s-Hertogenbosch 20 november 1998
PJ 1999/51
Artikel downloaden

Rectificatie bij de aantekening bij Rechtbank ´s-Hertogenbosch
13 november 1999 (PJ 1999/1)
PJ 1999/52
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Maastricht 10 december 1998
PJ 1999/71
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank ´s-Gravenhage 27 mei 1999, 10 juni 1999 en 23 juni 1999
PJ 1999/89
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Arnhem 30 september 1999
PJ 1999/96
Artikel downloaden

Noot bij Hof Amsterdam 1 oktober 1999
PJ 1999/97
Artikel downloaden

1998

Geen pensioenverevening, geen pensioenverrekening
EchtscheidingBulletin 1998, nr. 6, blz. 1-4
Artikel downloaden

Affinanciering van pensioen bij ontslag
ArbeidsRecht 1998, nr. 26, blz. 3-6
Artikel downloaden

Internationale waardeoverdracht
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 1998, afl. 5, blz. 154-156
Artikel downloaden

Pensioenverevening volgens het wettelijk systeem, De Rekenregels nader beschouwd
Publicatie van de Vereniging voor Pensioenrecht 1998, nr. 10
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Arnhem 11 september 1997
PJ 1998/1
Artikel downloaden

Noot bij Kantonrechter Leiden 25 maart 1998
PJ 1998/34
Artikel downloaden

Noot bij CRvB 17 maart 1998
PJ 1998/43
Artikel downloaden

Noot bij CRvB 9 december 1997
PJ 1998/51
Artikel downloaden

1997

Het afromen van overschotten van ondernemingspensioenfondsen
Vennootschap & Onderneming 1997, afl. 3, blz. 26-28
Artikel downloaden

Bespreking van E.A. Whiteford, Adapting to Change, Occupational Pension Schemes, Women and Migrant Workers, Kluwer Sovac, Series on Social Security 1996
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 1997, aflevering 5, blz. 111-113
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Haarlem 9 januari 1996, PJ 1996/22
Stichting en Vereniging 1997, nr. 4, blz.120-123
Artikel downloaden

Procederen in Pensioenzaken
Vademecum Burgerlijk Procesrecht, losbladige editie, hoofdstuk III 18, Gouda Quint BV
Artikel downloaden

Noot bij Hof Amsterdam 19 december 1996
PJ 1997/15
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank ´s-Gravenhage 20 december 1996
PJ 1997/16
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank ´s-Gravenhage 20 december 1996
PJ 1997/17
Artikel downloaden

Noot bij Kantonrechter Utrecht 20 november 1996
PJ 1997/34
Artikel downloaden

Noot bij HR 6 september 1996
PJ 1997/43
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Amsterdam 17 april 1997
PJ 1997/57
Artikel downloaden

1996

Flexibele pensionering: problemen na “Witteveen”
Weekblad fiscaal recht 1996, nr. 6187, blz. 294-302
Artikel downloaden

Knelpunten in de pensioen-praktijk
Reflector 1996, nr. 2, blz. 8-19
Artikel downloaden

Noot bij CGB 23 november 1995, nr. 95/50 en nr. 95/51
PJ 1996/1
Artikel downloaden

Noot bij HvJ EG 14 december 1995
PJ 1996/37
Artikel downloaden

Noot bij Kantonrechter Utrecht 1 mei 1996 (eindvonnis)
en 14 december 1995 (tussenvonnis)

PJ 1996/46
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Arnhem 21 maart 1996, PJ 1996/38
PJ 1996/54
Artikel downloaden

Noot bij Kantonrechter Rotterdam 2 mei 1996
PJ 1996/56
Artikel downloaden

1995

Meer duidelijkheid voor deeltijdwerkers en over het overgangsrecht
Reflector 1995, nr. 1, blz. 13-16
Artikel downloaden

EG-richtlijn mist horizontale werking: pensioenregeling gaat niet over bij bedrijfsovergang
ArbeidsRecht 1995, nr. 3, blz. 13-15
Artikel downloaden

Vrijstelling van verplichte deelneming aan het beroepspensioenfonds voor fysiotherapeuten bevochten – het standpunt van de Europese Commissie
Pensioen & Praktijk 1995, nr. 6, blz. 26-27
Artikel downloaden

Noot bij CRvB 7 december 1994
PJ 1995/16
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Amsterdam 5 januari 1995
PJ 1995/18
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Arnhem 6 juni 1995
PJ 1995/20
Artikel downloaden

Noot bij Rechtbank Middelburg 19 juli 1995
PJ 1995/33
Artikel downloaden

Noot bij HR 15 september 1995
PJ 1995/56
Artikel downloaden

1994

WAO vervangende verzekeringen en de afbakening van het terrein voor verzekeraars en pensioenfondsen
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 1994, afl. 1, blz. 4-11
Artikel downloaden

Premie voor affinanciering van pensioen is boedelschuld
Advocatenblad 1994, nr. 6, blz. 229-231
Artikel downloaden

Vrijstelling van verplichte deelneming aan het beroepspensioenfonds
voor fysiotherapeuten bevochten
Pensioen & Praktijk 1994, nr. 3, blz. 16-23
Artikel downloaden

Reactie van een lezer naar aanleiding van “de rechten van een beslaglegger op een polis van levensverzekering” door mw. mr. A. Jethoe-Ramsoedh
De Beursbengel 1994, nr. 623, blz. 26-27 met rectificatie
in De Beursbengel 1994, nr. 624, blz. 23
Artikel downloaden

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in aanvullende pensioenregelingen
ArbeidsRecht 1994, nr. 4, blz. 5-7
Artikel downloaden

Wijzigingen van de Pensioen- en spaarfondsenwet
ArbeidsRecht 1994, nr. 8/9, blz. 5-9
Artikel downloaden

Hof van Justitie EG doet uitspraak in pensioenzaken: deeltijdwerkers kunnen alsnog pensioenrechten vorderen
ArbeidsRecht 1994, nr. 11, blz. 9-12
Artikel downloaden

Discriminatie in pensioenregelingen: het eind van een rechtsontwikkeling in zicht?
Advocatenblad 1994, nr. 23, blz. 1000-1007
Artikel downloaden

1993

Arrondissementsrechtbank Utrecht 12 februari 1992, Premievrijstelling vóór ingang WAO-uitkering
Pensioen & Praktijk 1993, nr. 3, blz. 21-22
Artikel downloaden

Het werkterrein van bedrijfspensioenfondsen, in “Deelneming in bedrijfspensioenfondsen verplicht of niet-verplicht?”
Publicatie nr. 4 van de Vereniging voor Pensioenrecht,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1993
Artikel downloaden

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in pensioenregelingen (deel 1)
De Beursbengel 1993, nr. 613, blz. 4-8
Artikel downloaden

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in pensioenregelingen (deel 2 en slot)
De Beursbengel 1993, nr. 614, blz. 4-5
Artikel downloaden

Het WAO-gat: wie mag wat verzekeren?
Reflector 1993, nr. 10, blz. 9-12
Artikel downloaden

Uitkeren van een overschot bij waarde-overdracht
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 1993, blz. 99-104
Artikel downloaden

Nabestaandenpensioen moet als “beloning” worden beschouwd
Verzekerings Magazine 1993, nr. 44, blz 42-43
Artikel downloaden

De ondergang van DAF
Verzekerings Magazine 1993, blz. 25-26
Artikel downloaden

Meer duidelijkheid over gelijke behandeling van mannen en vrouwen in Pensioenregelingen

Reflector 1993, nr. 11, blz. 8-11
Artikel downloaden

Pensioenregeling moet de arbeidsparticipatie van ouderen bevorderen
Tendensen 1993, nr. 45, blz. 1, 6-7
Artikel downloaden

Boekbespreking W.E.M. Leclercq, Levensverzekering in het (nieuwe) vermogensrecht, civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen naar aanleiding van de zogenoemde leer van het oorspronkelijke en de leer van het afgeleide recht van de begunstigde bij overeenkomsten van levensverzekering, dissertatie, Koninklijke Vermande BV, Lelystad, 1991, 224 blz.
Het Verzekerings-Archief 1993, nr. 3, blz. 323-338
Artikel downloaden

1992

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de aanvullende pensioenregelingen
De NBvA Stem, maart 1992, blz. 27-33
Artikel downloaden

Van Algemene Weduwen- en Wezenwet naar Algemene Nabestaanden Wet
De NBvA Stem, april 1992, blz. 13-15
Artikel downloaden

Een overzicht tot 1992, Ontwikkelingen op pensioengebied
Jaardossier Pensioenen en levensverzekeringen 1992, blz. 237-301 (met uitgebreide literatuurlijst)
Artikel downloaden

De gevolgen van faillissement voor backservicepremie
Advocatenblad 1992, nr. 12, 347-354
Artikel downloaden

Pensioenpremie verschuldigd na ontslag is boedelschuld
Advocatenblad 1992, nr. 13, blz. 386-388
Artikel downloaden

De gevolgen van fusie voor pensioenrechten
De Naamloze Vennootschap 1992, nr. 6, blz. 130-135 (kort besproken in het Nederlands Juristenblad 1992, blz. 870)
Artikel downloaden

Fusies: ook de pensioenadviseur heeft ermee te maken
Medeauteur: Drs. B.F. Hoogsteen
Pensioen Advies 1992, nr. 8, blz. 42-44
Artikel downloaden

Bedrijfspensioenfondsen en het mededingingsrecht
Pensioen & Praktijk 1992, nr. 11, blz. 14-17
Artikel downloaden

1991

VUT-regelingen in het particuliere bedrijfsleven
Reflector 1991, nr. 2, blz. 40-43
Artikel downloaden

Flexibele pensionering
Reflector 1991, nr. 3, blz. 41-43
Artikel downloaden

De juridische afdeling van de pensioenverzekeraar
Pensioen Advies 1991, nr. 2, blz. 32-34
Artikel downloaden

Het SER-advies Pensioenproblematiek, een “Tussenbalans” in de discussie over pensioenen
Het Verzekerings-Archief 1991, blz. 209-240 (kort besproken in
Het Verzekeringsblad van 7 november 1991, blz. 1589)
Artikel downloaden

Het zelfstandig recht op uitbetaling uit het voorstel van Wet verevening pensioenrechten bij scheiding: een civielrechtelijk gedrocht
Ars Aequi 1991, nr. 11, blz. 998-1003
Artikel downloaden

De Pensioennota
De Beursbengel 1991, nr. 596, blz. 391-395
Artikel downloaden

1990

Fiscale aspecten van pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof
Weekblad voor fiscaal recht 1990, nr. 5901, blz. 172-178
Artikel downloaden

Ouderschapsverlof, in het bijzonder met betrekking tot de pensioenopbouw
Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 1990, nr. 2, blz. 45-52
Artikel downloaden

Pensioen en faillissement
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 1990, afl. 4, blz. 80-83
Artikel downloaden

Partnerpensioen: Ook voor ouderen!
Nederlands Juristenblad 1990 (special “Nestor”), blz. 1806-1813
Artikel downloaden

1989

Partnerpensioen
De Beursbengel 1989, nr. 568, blz. 144-147
Artikel downloaden

1988

Bespreking van Prof. mr. M.J.A. van Mourik, Partnerpensioen? (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,1987)
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken april 1988, blz. 56-60
Artikel downloaden