Artikel 59 Pensioenwet en verjaring

Artikel 59 van de Pensioenwet (PW) bepaalt, dat een rechtsvordering tegen een pensioenuitvoerder tot het doen van een uitkering, niet verjaart bij leven van de pensioengerechtigde. Anders gezegd: een uitkeringsvordering op een pensioenuitvoerder verjaart niet zolang de pensioengerechtigde leeft.

lees het gehele blog

Stopzetten betaling pensioenpremies wegens Corona-crisis mogelijk?

In deze blog wordt ingegaan op de mogelijkheden voor werkgevers om de betalingsverplichting van pensioenpremies tijdelijk, in elk geval voor de duur van de Corona-crisis, per direct stop te zetten. Waar veel noodmaatregelen (slechts) leiden tot uitstel van betalingsverplichtingen, richt deze blog zich op de mogelijkheid om de betalingsverplichting van de werkgever geheel of gedeeltelijk stop te zetten. Geen uitstel van betaling, maar afstel. Dit heeft als belangrijk voordeel dat, wanneer deze crisis eenmaal achter de rug is, de werkgever niet (eerst) een inhaalslag hoeft te maken met betaling van achterstallige pensioenpremies. Het doel is dat banen behouden kunnen blijven.

lees het gehele blog

Boekingssites voor hotels en bungalows: verplichte aansluiting bij Reiswerk Pensioenen?

Door Annemiek Cramer,

Naar aanleiding van Kantonrechter Amsterdam 30 december 2016…

lees het gehele blog

Afstandsverklaring van pensioenregeling; goed idee?

Door Annemiek Cramer,

Het komt in de praktijk regelmatig voor. Een nieuw aan te nemen…

lees het gehele blog

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Door Wim Thijssen,

De Wet waardeoverdracht klein pensioen[1] is een nieuwe wet die…

lees het gehele blog

DGA, pensioen in eigen beheer, “verboden” alimentatie en de rekening-courant

Door Wim Thijssen,

In het januarinummer en het februarinummer van 2018 van EB Tijdschrift…

lees het gehele blog

Op voorsprong of op achterstand door geschillencommissie van pensioenfonds?

Door Annemiek Cramer,

Wie een geschil met een pensioenfonds heeft, kan dat geschil…

lees het gehele blog

Dekkingstekort bij externe uitvoering evenredig verdelen?

Door Wim Thijssen,

Hoge Raad oordeelt dat dekkingstekort bij externe uitvoering…

lees het gehele blog

Het (eenzijdig) wijzigen van de pensioenregeling

Door Wim Thijssen,

Werkgevers die een binnen hun onderneming geldende pensioenregeling…

lees het gehele blog