Wim Thijssen

Pensioen Advocaten

Telefoon : +31 (0) 85 – 303 62 16
E-mail: wt@pensioenadvocaten.nl

Werkervaring

Na zijn studie Nederlands recht (privaatrecht) werkte Wim een aantal jaren als pensioenjurist bij Nationale-Nederlanden. Aansluitend werd hij in 1990 Hoofd Juridische Zaken van het pensioenbedrijf van Delta Lloyd. In 1994 maakte Wim de overstap naar de advocatuur. Van 1994 tot en met 1999 was hij als pensioenrechtelijk gespecialiseerd advocaat werkzaam bij Nauta Dutilh te Rotterdam. Sedert 2000 verkoos Wim het zelfstandige vrije ondernemerschap en richtte zijn eigen kantoor op onder de naam Thijssen Pensioen Advocaten. Thijssen Pensioen Advocaten is vanaf 2015 opgegaan in Pensioenadvocaten.nl.

Beëdiging

2 februari 1994

Opleiding

 • Universiteit Utrecht, 1985

Lidmaatschappen en nevenfuncties

 • buitenpromovendus bij het Expertisecentrum Pensioenrecht van de VU voor een onderzoek dat de werktitel “(On)zekere pensioenen” draagt
 • docent bij de post academische Leergang Pensioenrecht van de VU voor het onderdeel pensioenprocesrecht onder regie van prof. dr. E. Lutjens
 • docent voor het onderdeel pensioenrecht bij de post academische opleiding voor Pensioenexecutives van de Erasmus School of Economics onder de regie van prof. dr. S.G. van der Lecq, Cordares-leerstoel Pensioenmarkten (ESE), thans dr. K.P.B. Oldenkamp
 • annotator voor het tijdschrift Pensioen Jurisprudentie
 • auteur van de editie Pensioenwet, Analyse en commentaar, onder redactie van prof. dr. E. Lutjens, voor het onderdeel “Pensioen (te)korten”
 • geregistreerd als pensioenrechtelijk deskundige bij de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen
 • mediator, gericht op pensioenrechtelijke mediations
 • onafhankelijk lid en secretaris van de Commissie van Beroep van de Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank
 • onafhankelijk lid en secretaris van de Klachten- en geschillencommissie van Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten
 • lid van de partijcommissie Pensioenen van de VVD, een commissie van deskundigen die het Hoofdbestuur en de fracties van de VVD in de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal en de VVD-fractie in het Europarlement gevraagd en ongevraagd adviseert over pensioenen
 • Orde van Advocaten
 • Ik beschik over een individuele ranking in de Chambers Guide Europe 2017 (employment/pensions).

nova

Publicaties

 • Wim is co-auteur van de jaarlijkse Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad. De Kroniek beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van pensioenrecht in een bepaald jaar